Naše služby

Poskytujeme komplexné služby v oblasti geodézie a geoinformatiky na Slovensku. Ponúkame riešenia pre odbornú i širokú verejnosť, štátne aj súkromné podniky, štátnu aj verejnú správu.

MAWIS portál

Webový portál MAWIS umožňuje vybrať si na jednom mieste z rozsiahlej ponuky geomatických služieb pre profesionálnych stavebníkov, správcov inžinierskych sietí, štátnu správu a samosprávu i širokú verejnosť.
Prejsť na MAWIS

BIM3D Technologie

Vytvárame dokumentáciu objektov na základe získaných 3D dát z laserového skenovania, leteckého snímkovania alebo geodetického merania pomocou moderných technológií s výstupom do štandardov BIM.
Prejsť na BIM3D

Geodetické služby

Majetkovoprávna dokumentácia

Zabezpečujeme prejednávanie a uzatvorenie zmlúv s vlastníkmi dotknutých nehnuteľností.

Kataster nehnuteľností

Vytyčovanie hraníc pozemkov, spracovanie geometrických plánov a služby v oblasti vecných bremien.

Inžinierska geodézia

Mapovanie, vytyčovanie stavieb, dokumentácia skutočného vyhotovenia, špeciálne geodetické činnosť.

Technická dokumentácia IS

Zaisťujeme kompletné spracovanie technickej dokumentácie inžinierskych sietí.

Vyhľadávanie inžinierskych sietí

Vyhľadávanie všetkých typov inžinierskych sietí, zameranie a zber dát, spracovanie dát do digitálnej podoby.

Digitálne technické mapy

Kompletná tvorba, správa a údržba digitálnych technických máp.

Moderné pasporty

Riešenia pre obce - tvorba, správa a údržba pasportov vr. GIS systému na mieru.