Vyhľadávanie inžinierskych sietí

Vyhľadávanie všetkých typov inžinierskych sietí, zameranie a zber dát, spracovanie dát do digitálnej podoby.

Špecializujeme sa na vyhľadanie všetkých typov inžinierskych sietí. Dokážeme nájsť prakticky akúkoľvek podzemné inžiniersku sieť, vrátane zberu a spracovania ďalších technických dát, ako sú detaily elektrických a telekomunikačných skríň, detaily tepelných, kanalizačných a vodovodných šácht, atď.