Kontaktujte nás

V prípade potreby nás môžete kontaktovať na nižšie uvedených e-mailových spojeniach alebo telefónnych číslach.

Telefónne spojenie

Tel: +421 557 289 043
Mobil: +421 915 926 168

Fakturačné údaje

HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o.
Moyzesova 46
040 01 Košice
IČO: 36579009
DIČ: 2021827698
IČ DPH: SK2021827698

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., číslo účtu: 2927839345/1100,
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2783 9345

Sídlo spoločnosti

HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o.
Moyzesova 46
040 01 Košice
Mapa