Technická dokumentácia IS

Zaisťujeme kompletné spracovanie technickej dokumentácie inžinierskych sietí.

Subjektom technickej infraštruktúry zabezpečujeme zhotovenie dokumentácie inžinierskych sietí od analýzy aktuálneho stavu, po zber dát a ich spracovanie. Ďalej poskytujeme poradenské služby súvisiace s vypracovaním metodík pre tvorbu a správu siete až po obstaranie technickej dokumentácie v rámci pilotného projektu cez samotný masívnej zber dát vrátane ich spracovania v GIS / CAD systémoch, až po zabezpečenie aktualizácie dát.