Inžinierska geodézia

Mapovanie, vytyčovanie stavieb, dokumentácia skutočného vyhotovenia, špeciálne geodetické činnosť.

Zabezpečujeme komplexný geodetický servis na líniových stavbách (cesty, železnice a vodné toky), a to od prípravy cez vlastnú realizáciu až po monitoring už hotových stavieb. Naši odborníci si samozrejme poradia so všetkými druhmi prác v inžinierskej geodézii pomocou najmodernejšej meracej techniky, ktorá prechádza pravidelnou údržbou a kalibráciou.


Dokumentácia stavebných objektov

Vykonávame zameranie a spracovanie dokumentácií skutočnej realizácie stavebných objektov - pôdorysy, rezy, pohľady na fasády. Využívame moderné technológie, najmä skenovanie pomocou ručných a stacionárnych skenerov. Zákazníkovi sme schopný dodať ako surové dáta - mračná bodov, tak aj horizontálne a vertikálne rezy miestností a celých objektov. Samozrejme vyhotovujeme aj kompletné okótované pôdorysy a rezy.


Podklady pre projekt

Zameriavame a spracovávame podklady pre projekty od najpresnejších podkladov kedy dosahujeme milimetrové presnosti, cez štandardné podklady pre projekt rozsiahlych líniových stavieb, až po špeciálne podklady pre projekty, kde zákazníci požadujú zber ďalších informácií. Dokážeme zameriavať terén aj pod vodnou hladinou pomocou špeciálnych sonarov, meriame zložité technologické celky pomocou laserov a rozsiahle plochy pomocou leteckej fotogrametrie.


Špeciálne geodetické práce

Pomocou našich geodetických prístrojov a našich schopností dokážeme veľmi presne a rýchlo zabezpečiť veľa dôležitých údajov. Vyrábame a v praxi používame mnoho technických pomôcok, ktoré nám umožňujú zameriavať a určovať inak úplne nemerateľné údaje.


Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

Spracovávame komplexné dokumentácie skutočnej realizácie stavieb a objektov podľa predpisov a metodík jednotlivých správcov alebo vlastníkov. Okrem stavieb zameriavame napríklad aj interiéry budov, vrátane tvorby stavebných výkresov, pre účely rekonštrukcií a stavebných úprav. Dokážeme vyhodnotiť rôzne členité objekty, akými sú napríklad historické fasády, klenby mostov, apod.


Vytyčovanie stavieb

Vytyčujeme a stabilizujeme geodetické body a udržiavame bodové polia a vytyčovacie siete podľa štandardov a potrieb jednotlivých typov stavieb, od štandardných budov, cez líniové stavby na cestách a železniciach, až po špeciálne požadované vytýčenie a zabezpečenie akéhokoľvek priestorového objektu. Vždy používame meraciu techniku a metodické postupy, ktoré zabezpečia požadovanú presnosť vytýčenia. Využívame techniku od tých najšpičkovejších výrobcov značky Trimble.