• Kataster nehnuteľností

  Zabezpečujeme vytyčovanie hraníc pozemkov, spracovanie geometrických plánov, digitalizáciu katastrálnych máp a tiež zmluvné zabezpečenie vecných bremien vrátane ich vkladu do katastra nehnuteľností.

  Viac info
 • FOTO: Inženýrská geodézie

  Inžinierska geodézia

  Ponúkame profesionálne mapovanie, vytyčovanie stavieb, dokumentáciu skutočného realizovania stavby, banskomeračskej práce a geodetický monitoring. Okrem toho ponúkame aj špeciálne geodetické služby. Dlouhodobě našim klientom poskytujeme geodetické práce na železnici, tvorbu základných máp priemyselných areálov, meranie žeriavových dráh a dokumentáciu vodných diel.

  Viac info
 • Hrdlička – Laserové skenování

  Práce v 3D a letecké snímkovanie

  Vykonávame pozemné i letecké laserové skenovanie s možnosťou pasportizácie, inventarizácia či 3D vizualizácie, prípadne za účelom fotodokumentácie. Ponúkame tiež šikmé aj kolmé letecké snímkovanie a tvorbu panoramatických fotografií.

  Viac info
 • Hrdlička MAWIS

  Aplikácie

  Investorom a stavebným firmám sú určené aplikácie UtilityReport - vyjadrenie k existencii sietí a InvestReport. UtilityReport - evidencia majetkoprávního prerokúvaní pri realizácii líniových stavieb.

  Viac info
 • Predaj a servis

  Odbornej verejnosti môžeme zabezpečiť servis profesionálneho geodetického vybavenia - totálnych staníc Nikon a nivelačných prístrojov najmä značiek Nikon a Nedo. U totálnych staníc tiež ponúkame zápožičku vrátane príslušenstva.

  Viac info