Ponúkame  všetky práce pre kataster nehnuteľností. Predovšetkým ide o tvorbu všetkých druhov geometrických plánov, vyšetrovanie, vytyčovanie a delenie hraníc pozemkov. Riešime komplexnú problematiku zmluvných vzťahov, vrátane tvorby všetkých ďalších potrebných listín a dokumentácií. Sme pripravení zastupovať našich  klientov a zákazníkov pri všetkých konaniach vedených v katastri nehnuteľností.

 • Geometrické plány

  Spracovávame jednoduché geometrické plány, napríklad pre účely kolaudácie a následného zápisu budovy do katastra nehnuteľností, alebo na rozdelenie pozemkov, ale aj rozsiahle geometrické plány na vysporiadanie vlastníckych vzťahov pred i po výstavbe, predovšetkým líniových dopravných ciest, inžinierskych sietí a pod. Práce vykonávame v najvyššej kvalite na území celej republiky a to buď vlastnými kapacitami, alebo pomocou siete preverených a spoľahlivých partnerov, ktorí sú v danom mieste schopní poskytnúť najlepší a najrýchlejší servis za rozumnú cenu.

 • Hrdlička – Katastr nemovitostí | Vytyčování

  Vytyčovanie hraníc pozemkov

  Vytyčujeme hranice pozemkov, podľa požiadaviek zákazníka, vždy podľa platných zákonov a vyhlášok. Vykonávame stabilizáciu hraníc pozemkov materiálmi najvyššej kvality.

 • Poradenstvo v oblasti katastra nehnuteľností

  Naši odborníci na kataster nehnuteľností sú pripravení konzultovať so svojimi zákazníkmi všetky problémy v katastri nehnuteľností, viesť a zastupovať klientov pri konaniach s katastrálnymi úradmi na všetkých úrovniach. Vytvárame metodické postupy pre našich zákazníkov,  ako najlepšie  a najjednoduchšie zvládnuť problematiku katastra nehnuteľností v rámci svojich činností. Našou špecializáciou sú aj konzultácie a poradenstvo pri plánovaní a realizácii investičných akcií.

Členovia

 • KGK_LogoR1

KTO SI NÁS CHVÁLI