Referencie

Pozrite sa, čo o nás hovoria naši zákazníci.

 • „Dopravne značenie na území mesta Žilina (centrum mesta + Bôrická ulica)”

  HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. v roku 2018 zdokumentovala existujúce dopravne značenie na území mesta Žilina (centrum mesta + Bôrická ulica). Obsahom projektu bola kompletná evidencia a kategorizácia dopravného značenia a kanalizačných vpustí na predmetnom území. Dielo bolo realizované bez výhrad  a podľa stanovených termínov. Spolupráca s danou spoločnosťou sa nám osvedčila a veríme, že partnerstvo sa bude prehlbovať aj v nasledujúcich rokoch.

  Ing. Peter Rolko
  vedúci odboru dopravy Mestského úradu Žilina

 • „Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne”

  Firma HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. v rámci verejného obstarávania realizovala predmet zákazky „Aktualizácia údajov ZBGIS® miestnym prešetrovaním v teréne“ na lokalitách Trebišov 2 a Snina. Predmetom zákazky bola aktualizácia údajov ZBGIS® metódou miestneho prešetrovania priamo v teréne a spracovanie výsledkov miestneho prešetrovania s celkovou rozlohou 1176,1 km2.
  Aktualizované údaje ZBGIS® z daných lokalít boli GKÚ Bratislava akceptované a pri najbližšej aktualizácii Mapového klienta ZBGIS®, budú pre verejnosť dostupné aj na portáli www.zbgis.sk

  Ing. Katarína Danišovičová
  Oddelenie správy ZBGIS. Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 • „HRDLIČKA – SLOVAKIA zaisťuje služby pre mestá”

  Vzhľadom na doterajšiu spoluprácu s firmou HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. vieme, že sa na nich môžeme vždy obrátiť s riešením dátových zdrojov a služieb pre mesto. Či už s dodávkou digitálneho územného plánu, ortofoto snímok alebo s tvorbou rôznych tematických mapových diel ako sú jednotlivé pasporty majetku mesta.

  JUDr. Erika Mihaliková
  prednostka MsÚ

 • „Pasport a inventarizáciu miestnych komunikácií a dopravného značenia”

  Firma HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. pre potreby obecného úradu realizovala pasport a inventarizáciu miestnych komunikácií a dopravného značenia. S poskytnutými službami ako aj so spoluprácou sme veľmi spokojný. Firmu môžem odporučiť aj pre iných kolegov zo samosprávy.

  Michal Rečka
  starosta obce

Členovia

 • KGK_LogoR1