Referencie

Pozrite sa, čo o nás hovoria naši zákazníci.

 • „Každá samospráva by mala detailne poznať to, čo spravuje. Iba vtedy sa o to môže patrične starať”

  Spoločnosť HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. realizovala a aktualizovala dielo Pasport verejnej zelene na území mesta Prešov. S danou spoločnosťou sme boli nesmierne spokojní, najmä čo sa týka odbornosti, promptnosti a tiež ohľadom kvality dodaných dát. Viem, že keď sa bude spracovávať obdobný projekt, tak sa určite obrátime na nich, tiež danú spoločnosť môžem len odporúčať aj pre iných zákazníkov.

  Ing. Petronela Galdunová
  odborný referent Mestského úradu Prešov

 • „Dopravne značenie na území mesta Žilina (centrum mesta + Bôrická ulica)”

  HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. v roku 2018 zdokumentovala existujúce dopravne značenie na území mesta Žilina (centrum mesta + Bôrická ulica). Obsahom projektu bola kompletná evidencia a kategorizácia dopravného značenia a kanalizačných vpustí na predmetnom území. Dielo bolo realizované bez výhrad  a podľa stanovených termínov. Spolupráca s danou spoločnosťou sa nám osvedčila a veríme, že partnerstvo sa bude prehlbovať aj v nasledujúcich rokoch.

  Ing. Peter Rolko
  vedúci odboru dopravy Mestského úradu Žilina

 • „Aktualizácia údajov ZBGIS miestnym prešetrovaním v teréne”

  Firma HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. v rámci verejného obstarávania realizovala predmet zákazky „Aktualizácia údajov ZBGIS® miestnym prešetrovaním v teréne“ na lokalitách Trebišov 2 a Snina. Predmetom zákazky bola aktualizácia údajov ZBGIS® metódou miestneho prešetrovania priamo v teréne a spracovanie výsledkov miestneho prešetrovania s celkovou rozlohou 1176,1 km2.
  Aktualizované údaje ZBGIS® z daných lokalít boli GKÚ Bratislava akceptované a pri najbližšej aktualizácii Mapového klienta ZBGIS®, budú pre verejnosť dostupné aj na portáli www.zbgis.sk

  Ing. Katarína Danišovičová
  Oddelenie správy ZBGIS. Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 • „HRDLIČKA – SLOVAKIA zaisťuje služby pre mestá”

  Vzhľadom na doterajšiu spoluprácu s firmou HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. vieme, že sa na nich môžeme vždy obrátiť s riešením dátových zdrojov a služieb pre mesto. Či už s dodávkou digitálneho územného plánu, ortofoto snímok alebo s tvorbou rôznych tematických mapových diel ako sú jednotlivé pasporty majetku mesta.

  JUDr. Erika Mihaliková
  prednostka MsÚ

 • „Pasport a inventarizáciu miestnych komunikácií a dopravného značenia”

  Firma HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o. pre potreby obecného úradu realizovala pasport a inventarizáciu miestnych komunikácií a dopravného značenia. S poskytnutými službami ako aj so spoluprácou sme veľmi spokojný. Firmu môžem odporučiť aj pre iných kolegov zo samosprávy.

  Michal Rečka
  starosta obce

Členovia

 • KGK_LogoR1