Vypracovanie pasportu verejnej zelene

V rámci svojich povinností majú samosprávy na starosti aj..

Často je údržba zelene v samosprávach vnímaná ako menej dôležitá, avšak v momente, kedy sa táto činnosť obmedzí alebo pozastaví, prejavia sa jej negatívne dôsledky takmer okamžite. Údržba zelene je však pomerne nákladná položka v rozpočte samospráv pri riešení tejto otázky hľadajú najefektívnejšie riešenie. Veľkou pomocou pre správne a efektívne vykonávanie údržby zelene je vytvorenie základnej evidencie vegetácie, tzv. pasport zelene. Je dôležité vedieť, čo konkrétna samospráva spravuje a aby sa vedelo o to patrične aj postarať. Pasport je komplexná evidencia majetku samosprávy, slúži pre jeho prevádzku, údržbu a modernizáciu.

Cieľom je sledovanie, správa, optimalizácia a najefektívnejšie využitie majetku samosprávy. Daná evidencia je potom podkladom pre rozhodovanie a hospodárenie s daným vlastníctvom. Slúži pre optimalizáciu nákladov na prevádzku, údržbu a rozvoj majetku samosprávy. Pasport obsahuje dve časti: 1, grafickú – mapovú časť 2, pasportnú – popisnú, tabuľkovú časť.

Preto sa aj samospráva mesta Prešov v roku 2018 rozhodla pre tvorbu a aktualizáciu takýchto digitálnych dát, ktoré majú svoje uplatnenie v digitálnom 21. storočí. Dane dielo pre mesto Prešov realizovala naša spoločnosť HRDLIČKA-SLOVAKIA s.r.o.

Viac info:

https://www.presov.sk/oznamy/presov-ma-zmapovane-plochy-verejnej-zelene.html

https://www.presov.sk/pasport-verejnej-zelene.html

Chcete byť informovaní o novinkách? Budeme vám zasielať Georevue.
Chcem odeberať