Služba UR víťaz súťaže Inovatívny čin rok 2017

Služba UtilityReport sa umiestnila na 1. mieste v súťaži Inovatívny čin roka 2017..

Našej službe UtilityReport sa podarilo uspieť spomedzi prihlásených uchádzačov a získala 1. miesto v kategórii Inovácia služby v súťaži Inovatívny čin roka 2017. Cieľom tejto súťaže o cenu ministra hospodárstva je oceniť inovačné riešenia, ktoré pomáhajú napredovať slovenskej ekonomike. Ceny víťazom 11. ročníka súťaže odovzdal štátny tajomník ministerstva hospodárstva Rastislav Chovanec počas slávnostného večera pri príležitosti otvorenia 25. ročníka Medzinárodného veľtrhu v Nitre. R. Chovanec zdôraznil, že aj tento rok bola súťaž plná originálnych nápadov a moderných technológií. Súťažiacim poďakoval za samotné zapojenie sa do súťaže a aj za odvahu verejne prezentovať výsledky svojej práce. Do súťaže prišlo tento rok spolu 42 prihlášok v troch kategóriách – výrobková inovácia, technologická inovácia a inovácia služby. V doterajšej histórii súťaže, ktorú administruje Slovenská inovačná a energetická agentúra, sa prezentovalo už viac ako 350 súťažných návrhov.

Pevne veríme, že nás toto ocenenie naštartuje do ďalšej práce a tiež, že naša spoločnosť ponúkne nejaké nové a ďalšie inovačné riešenia aj pre budúce ročníky súťaže.

Odkazy ohľadom súťaže Inovatívny čin roka:

http://www.economy.gov.sk/press/minister-hospodarstva-ocenil-inovativne-aktivity-podnikatelov

https://www.siea.sk/uvod-aktuality/c-16273/minister-hospodarstva-ocenil-inovativne-aktivity-podnikatelov/

Chcete byť informovaní o novinkách? Budeme vám zasielať Georevue.
Chcem odeberať