Nová verzia služby Mawis Geoportál

Vylepšená aplikácia je rýchlejšia, ponúka množstvo nových funkcií a je webová.

Geoportál je nástroj, ktorý je určený na vizualizáciu, publikáciu a zdieľanie geodát. Geodáta poskytujú komplexné priestorové informácie, zvyšujú efektivitu riadenia a šetria  používateľom čas.

Nová verzia aplikácie ponúka jednoduchšiu správu dát a možnosť ich zdieľania medzi užívateľmi. Prístup a vizualizácia dát je podstatne rýchlejšia a nevyžaduje žiadnu špeciálnu aplikáciu. Aplikácia je webová, takže všetko funguje v internetovom prehliadači. Nastavenie projektu napr. zobrazenej vrstvy, vzhľad prvkov a pod. je možné zdieľať prostredníctvom vygenerovaného odkazu. Aktuálnu situáciu je možné exportovať vo forme PDF, JPG, PNG a SVG pomocou nástroja tlač. Výstup môže obsahovať, podľa potrieb správcu dát, ďalšie prvky ako je legenda, mierka, severka, textové pole, logo atď.

Jednotlivé projekty môžu mať nastavené rôzne práva a prístupy pre užívateľov, či ich skupiny. Vďaka tomu môže byť sprístupnené zobrazenie vybraných dát širokej verejnosti aj bez prihlasovacích údajov, a používatelia, akými sú napríklad správcovia dát, s vyššími právami môžu prezerať kompletné dáta aj s atribútmi, využívať komplexnejšie funkcie, medzi ktoré patrí napr. editácia dát alebo geolokácia.

Pomocou editačných nástrojov môže používateľ pridávať nové záznamy do vybranej vrstvy, upravovať geometriu a atribúty prvku alebo vybraný prvok z vrstvy úplne odstrániť. Všetky vrstvy uložené v databáze na našom serveri môžu byť takto editované. Ďalším vyššie spomínaným nástrojom bola geolokácia, ktorá s využitím GPS umožňuje určiť polohu užívateľa v teréne a zobraziť ju priamo v mapovom okne.

Medzi užitočné funkcie patrí aj prepojenie aplikácie s katastrom nehnuteľností, vďaka ktorému je možné zobrazovať informácie o parcelách alebo prejsť priamo na konkrétne detailné stránky ÚGKK. Geoportál ponúka aj základné funkcie, na ktoré sú používatelia zvyknutí, ako je meranie dĺžok, plôch a uhlov, vytvorenie dočasnej kresby, vyhľadávanie prvkov na základe vybraného atribútu alebo zobrazovanie pop-up s popisom prvku aj fotografií.

V novom Geoportáli rozvíjame možnosť prepojenia so službou UtilityReport, kedy zakreslené územie a dôležité informácie zo žiadosti o vyjadrenie k existencii sietí je možné prezerať priamo v mapovom okne aplikácie Geoportál. Užívateľ, resp. správca technickej infraštruktúry, môže teda hneď vidieť, či dochádza k pretnutiu záujmového územia s vlastnými dátami. Môže si prezrieť aj dôležité parametre, ako je dôvod podania, výška stavby, žiadateľ, investor atď. Na prípravu vyjadrenia je možné vytvoriť obrázok pomocou funkcie tlač. Zdieľanie výrezu dát v CAD formáte je cieľom budúceho vývoja aplikácie.

Podľa požiadaviek užívateľov Geoportálu je taktiež možné v rámci technologických možností ponúknuť individuálne riešenie či upravené nástroje. Užívateľom ponúkame prípravu a následnú správu dát.

Spravujte svoj majetok efektívnejšie pomocou Geoportálu.

Marek Čelonk

Chcete byť informovaní o novinkách? Budeme vám zasielať Georevue.
Chcem odeberať