DRONY PRE UKRAJINU – tlačová správa

K 31. 3. bola vydaná tlačová správ k projektu Drony pre Ukrajinu.
Chcete byť informovaní o novinkách? Budeme vám zasielať Georevue.
Chcem odeberať