Dokumentácia inžinierskych sietí (IS) je oblasť, ktorej sa naša spoločnosť venuje prakticky od svojho založenia. V minulosti i dnes pomáhame našim zákazníkom s touto zložitou problematikou. Zaisťujeme tvorbu alebo pripomienkovanie smerníc a technických noriem pre tvorbu a údržbu týchto dokumentácií. Vykonávame dokumentácie IS v teréne, ich vyhľadávanie a identifikáciu. Vytvárame dokumentácie v prostredí všetkých významnejších GIS i CAD systémoch.

  • Technická dokumentácia inžinierských sietí

    Zabezpečujeme kontroly dokumentácie od tretích strán. Zaisťujeme komplexnú migráciu dát medzi jednotlivými CAD/GIS systémami a v neposlednom rade zaisťujeme komplexnú správu dokumentácie IS pre našich partnerov. K týmto prácam sa zásadne staviame ako ku komplexnému balíku služieb (externá mapová služba), ktorý potrebuje riešiť každý správca technickej infraštruktúry, aby splnil všetky zákonné požiadavky a dokázal trvale viesť a udržiavať dokumentáciu svojich inžinierskych sietí.

Členovia

  • KGK_LogoR1

KTO SI NÁS CHVÁLI