3D zameranie a spracovanie sa v posledných rokoch  vykonáva pomocou moderných a sofistikovaných metód. Ide predovšetkým o laserové skenovanie, presnom digitálnom fotogrametrickom meraní a v neposlednom rade o mobilnom  mapovaní. Všetky metódy nám umožňujú rýchly a komplexný zber priestorových dát. Výsledkom týchto zberov sú animácie a 3D vizualizácie, vektorovej mapy ulíc, zameranie ciest, diaľníc, železničných tratí, mostov, priemyselných technológií, podzemných priestorov, terénu či dokumentácie fasád stavieb a vnútorných priestorov stavieb.

 • Diagnostika stavu ciest

  Pomocou našich partnerov zabezpečujeme diagnostiku a informácie o stave vozovky. Tieto údaje vhodne doplňujú dáta z pasportov komunikácií. Kombinácia týchto dát umožňuje stanoviť optimálny spôsob údržby komunikácií.

 • 3D modely budov a iných priestorových objektov

  Dáta z laserového skenovania po vyhodnotení a vyčistení pripravujeme podľa požiadaviek našich zákazníkov, ako sú architekti, urbanisti a pamiatkári. Dáta odovzdávame zákazníkom v rastrovej i vektorovej podobe. Tieto dáta potom slúžia na dokumentáciu existujúceho stavu či k presnému výpočtu plôch pred rekonštrukciou, a pod.

 • Hrdlička – Laserové skenování

  Pasportizácia a inventarizácia

  Z nameraných dát dokážeme odčítať polohu a nadmorskú výšku všetkých dotknutých objektov s mimoriadnou presnosťou. Dobre zamerané a transformované dáta z laserového skenovania majú geodetickú presnosť. Fotografie získané pri zbere môžeme prepojiť s existujúcou vektorovou kresbou (katastrálna mapa, technická mapa mesta, a pod.), tak dokážeme rýchlo nájsť možné nesúlady medzi skutočnosťou a evidovaným stavom.

Členovia

 • KGK_LogoR1

KTO SI NÁS CHVÁLI