Ponúkame všetky práce v inžinierskej geodézii. Zaisťujeme komplexný geodetický servis na stavbách všetkého druhu a to od prípravy stavby, cez vlastnú realizáciu stavby až po monitoring už realizovaných stavieb. Zabezpečujeme komplexné geodetické práce predovšetkým pre líniové stavby, ako sú diaľnice a cesty, železnice a vodné toky. Naši odborníci si samozrejme poradia so všetkými druhmi prác v inžinierskej geodézii. Všetky práce vykonávame najmodernejšou meračskou technikou, ktorá prechádza pravidelnou údržbou a kalibráciou. Naši technici sú neustále školení v oblasti geodetických činností, tak predovšetkým v požiadavkách investorov,  stavebníkov i projektantov. Pravidelne sa vzdelávame v oblasti nových smerníc a technických predpisov všetkých našich zákazníkov. Máme firemných špecialistov na väčšinu štandardných činností na stavbách. V oblastiach, kde nepôsobíme trvale, využívame tím odborných konzultantov a tým sme schopný pokryť prakticky celú škálu  problémov v oblasti inžinierskej geodézie.

 • Hrdlička – Inženýrská geodézie

  Bansko-meračské práce

  Ponúkame tvorbu základnej banskej mapy (podľa vyhlášky a predpisov banského úradu), vyriešenie majetkoprávnych vzťahov, spracovanie účelovej digitálnej mapy povrchu, vrátane vyhotovenia digitálneho modelu terénu i povrchu, výpočty kubatúr, tvorbu 3D modelov vyťažených  priestorov, skládok, hlušiny, spracovanie priečnych a pozdĺžnych rezov. Sledovanie postupu ťažby a vedenie štatistík. Kompletnú správu a údržbu dát celej lokality v papierovej aj digitálnej podobe.

 • Špeciálne geodetické práce

  Špeciálne geodetické práce zahrňujú rôzne geodetické disciplíny, kde pomocou našich geodetických prístrojov a našich skúseností dokážeme veľmi presne a rýchlo zaistiť veľa dôležitých údajov. Dokážeme v našich dielňach vyrobiť a v praxi aplikovať veľa technických pomôcok, ktoré nám umožňujú zameriavať a určovať inak nemerateľné údaje.

 • Hrdlička – Inženýrská geodézie

  Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

  Spracovávame jednoduché i komplexné dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb a objektov, podľa predpisov a metodík jednotlivých správcov alebo vlastníkov týchto stavieb. V prípade požiadaviek zákazníka vytvárame metodiky a návody na vytvorenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, presne podľa jeho požiadaviek a potrieb.

 • Vytyčovanie stavieb

  Vytyčujeme stavby každého druhu. Dokážeme vytyčovať s presnosťou aj pod jeden milimeter. Naši technici body nielen vytýčia, ale aj stabilizujú, a to podľa štandardov a potrieb jednotlivých typov stavieb, od štandardných budov, cez líniové stavby na cestách a železniciach, až po špeciálne požadované vytýčenia a zaistenie akéhokoľvek priestorového objektu.

Členovia

 • KGK_LogoR1

KTO SI NÁS CHVÁLI