Zabezpečujeme a dodávame historické ortofotomapy od 50. do 90. rokov, prevedené do digitálnej podoby, vrátane ich transformácie do JTSK a Bpv. Ponúkame porovnanie jednotlivých historických etáp medzi sebou prípadne s dnešným stavom. Zákazníkom ponúkame unikátne tlačové výstupy historických a súčasných ortofotomáp. Všetku tlač poskytujeme v najvyššej možnej kvalite, adjustovanej na podložky dibond a to v ľubovoľnom formáte a mierke. V cenách tlače je samozrejme zahrnutá cena dát.

  • Historická ortofotomapa

    Zabezpečujeme a dodávame historické ortofotomapy od 50. do 90. rokov, prevedené do digitálnej podoby, vrátane ich transformácie do JTSK a Bpv. Ponúkame porovnanie jednotlivých historických etáp medzi sebou prípadne s dnešným stavom. Zákazníkom ponúkame unikátne tlačové výstupy historických a súčasných ortofotomáp. Všetku tlač poskytujeme v najvyššej možnej kvalite, adjustovanej na podložky dibond a to v ľubovoľnom formáte a mierke. V cenách tlače je samozrejme zahrnutá cena dát.

Členovia

  • KGK_LogoR1

KTO SI NÁS CHVÁLI