Digitálne technické mapy

Mám záujem o túto službu

Digitálne technické mapy (DTM) sú efektívny nástroj pre výkon štátnej správy a samosprávy a pre skvalitnenie dokumentácie správcov inžinierskych sítí. Mimo to spôsobujú úsporu finančných prostriedkov všetkých zúčastnených investorov. Slúži ako jednotný mapový podklad pre projektovú činnosť, čím sa predchádza duplicitnému zameraniu totožných lokalít pre rôzne investičné zámery. Nad vytvorenou digitálnou technickou mapou dokážeme efektívne spracovať pasporty zelene, komunikácií, dopravného značenia, verejného osvetlenia a ďalších objektov, vrátane následnej migrácie dát do GIS.

Členovia

  • KGK_LogoR1

KTO SI NÁS CHVÁLI