• UtilityReport

  UtilityReport webová aplikácia, vďaka ktorej môžu stavebníci rýchlo a ľahko podať hromadnú žiadosť  o vyjadrenie k existencii sietí. Správcom siete umožňuje prijať žiadosť priamo do ich systému v elektronické podobe. A mestám a ich stavebným úradom zjednodušiť proces investičnej výstavby v ich meste.

  Do služby môžete vstúpiť tu: www.mawis.cz/utilityreport-sk/

 • Hrdlička – pobočka Česká Lípa

  ProblemReport

  Webová a mobilná aplikácia, ktorá umožňuje občanom zapojených miest podávať radnici hlásenia o poruchách a tým sa aktívne zapojiť do rozvoja svojho bydliska.

  Do služby môžete vstúpiť tu: www.mawis.sk/sluzby/problemreport/

 • InvestReport

  Aplikácia určená k riadeniu majetkoprávneho prerokovávania vecných bremien pri výstavbe  líniových stavieb.

Členovia

 • KGK_LogoR1

KTO SI NÁS CHVÁLI