• Kataster nehnuteľností

  Zabezpečujeme vytyčovanie hraníc pozemkov, spracovanie geometrických plánov, digitalizáciu katastrálnych máp a tiež zmluvné zabezpečenie vecných bremien, vrátane ich vkladu do katastra nehnuteľností.

  Viac info
 • Hrdlička MAWIS

  Aplikácie

  Pre širokú verejnosť sú určené webové aplikácie UtilityReport, ktorá umožňuje z pohodlia domova hromadne osloviť správcov inžinierskych sietí a získať od nich stanovisko k existencii sietí, pred začatím stavby. ProblemReport ponúka občanom zapojených miest pomôcť pri jeho správe.

  Viac info