• Kataster nehnuteľností

  Zabezpečujeme vytyčovanie hraníc pozemkov, spracovanie geometrických plánov, digitalizáciu katastrálnych máp a tiež zmluvné zabezpečenie vecných bremien, vrátane ich vkladu do katastra nehnuteľností.

  Viac info
 • FOTO: Inženýrská geodézie

  Inžinierska geodézia

  Správcom a vlastníkom technickej infraštruktúry ponúkame profesionálne mapovanie, vytyčovanie stavieb a následné spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

  Viac info
 • Technická dokumentácia inžinierských sietí

  Správcom inžinierskych sietí v rámci našich komplexných služieb zabezpečujeme zhotovenie technickej dokumentácie inžinierskych sietí od analýzy aktuálneho stavu, po zber dát a ich spracovanie.

  Viac info
 • Projektovanie plynárenských zariadení a sietí

  Správcom inžinierskych sietí ponúkame spracovanie štúdie, vyhotovenie projektovej dokumentácie pre územné i stavebné konanie, realizačnej dokumentácie a dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby.

  Viac info
 • Hrdlička – Laserové skenování

  Práce v 3D a letecké snímkovanie

  Vykonávame pozemné i letecké laserové skenovanie s možnosťou pasportizácie, inventarizácia či 3D vizualizácie, prípadne za účelom fotodokumentácie. Ponúkame tiež šikmé aj kolmé letecké snímkovanie a tvorbu panoramatických fotografií.

  Viac info
 • Hrdlička MAWIS

  Aplikácie

  UtilityReport aplikácie, ktoré môžu správcovia riešiť žiadosti priamo v našom prostredí alebo dostávať do svojho systému. InvestReport umožňuje získať prehľad nad stavom majetkoprávního prejednanie vecných bremien napríklad pri výstavbe technickej infraštruktúry.

  Viac info