Riešenie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti geodézie

 • Stavbári a investori

  Vedľa služieb v oblasti inžinierskej a špeciálne geodézie a katastra nehnuteľností ponúkame laserové skenovanie, fotodokumentáciu a servisné služby.

 • Správcovia inžinierskych sietí

  Správcom a vlastníkom technickej infraštruktúry zaisťuje okrem iného riešenie pre pasportizáciu a fotodokumentáciu alebo služby v oblasti inžinierskej geodézie.

 • Verejnosť

  Verejnosti ponúkame hlavne komplexné služby v oblasti katastra nehnuteľností, vrátane vytyčovanie hraníc pozemkov, zmluvného zaistenia vecných bremien a zápisu do katastra.

 • Štátna správa a samospráva

  Štátna a verejná správa využite naše služby okrem iného v oblastiach pasportizácia a pozemkových úprav, ďalej ponúkame napríklad tvorbu DTM či laserové skenovanie.

Členovia

 • KGK_LogoR1