View Article" />

Geodézia v súvislostiach

Patríme medzi najväčšie poskytovateľa služieb v oblasti geodézie a geodát.

Vznik spoločnosti HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o. začiatkom roku 2004 bol vyvrcholením predbežných jednaní a dôkladným naplánovaním aktivít tejto novej firmy. Hlavnou myšlienkou bolo využiť obrovský ľudský potenciál východoslovenského regiónu, ktorý sa kvalitou, svedomitosťou a chuťou pracovať vyrovnáva okolitej Európe.

Zárukou úspechu je pre nás podpora zo strany celej Hrdlička Group, a to hlavne využitím dlhoročných skúseností spoločností Hrdlička Group nadobudnutých na európskom trhu. Našim zákazníkom sa snažíme ponúkať komplexné služby hlavne v oblasti inžinierskej geodézie, tvorbe a údržbe digitálnych technických máp, distribúcii geodát na intranete či internete. Prioritou je rozširovať portfólio našej firmy i naďalej.

Hlavným odborom činnosti je pre nás geodézia v najširšom slova zmysle. Poskytujeme komplexné služby pre správcov inžinierskych sietí zahŕňajúce zjednotenie dokumentácie, podporu projektovej činnosti, získavanie dát do GIS, poradenstvo atď. V oblasti geodát sme schopní poskytovať služby od definície potrieb zákazníka, cez obstaranie dát, ich údržbu, publikáciu a integráciu s inými systémami.

Veríme že technická vybavenosť a odborné znalosti našich zamestnancov dávajú zákazníkom záruku požadovanej kvality a plnenie termínov.

Na spoluprácu sa teší tým HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o.

Štruktúra spoločnosti

  Milan Jartys

  riaditeľ spoločnosti

  Martin Hrdlička

  majiteľ spoločnosti

Spoločnosti skupiny HRDLIČKA group

 • Intelis
 • horizont
 • logo Geodata Polska

Členovia

 • KGK_LogoR1