Kontakty

 

Korešpondenčná a fakturačná adresa:
HRDLIČKA – SLOVAKIA s.r.o.
Moyzesova 46
040 01 Košice

IČO: 36579009
DIČ: 2021827698
IČ DPH: SK2021827698

e-mail: hrdlicka@hrdlicka.sk, info@hrdlicka.sk

Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., číslo účtu: 2927839345/1100,
IBAN: SK40 1100 0000 0029 2783 9345

Zobraziť na mape

Tel: +421 557 289 043-45, Mobil: +421 915 926 168, Fax: +421 557 289 045

Kontaktovať pobočku