Setkání zaměstnanců v Nesuchyni

Alena Františková | 1. 2. 2016

I v letošním roce proběhlo tradiční setkání zaměstnanců společnosti HRDLIČKA spol. s r. o., na které přijali pozvání i zástupci společností z celé HRDLIČKA Group. Akce se uskutečnila 22. 1. 2016 v Nesuchyni u Rakovníka.

Oficiální program začal úvodním slovem vlastníka společnosti Martina Hrdličky, na kterého plynule navázal nový výkonný ředitel společnosti Jan Floriánek. Během dopoledního a odpoledního bloku programu se účastníci mohli dozvědět jak řadu zajímavých informací z jednotlivých oddělení společnosti, tak i přehled událostí loňského roku a nástin toho, co nás čeká letos. Prostor v programu měli také Miroslav Burda z Intelis, s. r. o., Milan Jartys z HRDLIČKA – SLOVAKIA s. r. o., a Olga Langrová z ERK Písek s. r. o., kteří našim zaměstnancům přiblížili dění v našich partnerských společnostech.

V závěrečné části odpoledního bloku byla předána blahopřání a ocenění jednotlivcům i pracovištím za jejich výsledky. Akci završila společná večeře a překvapení v podobě zábavného kasina s krupiéry, kde peníze nehrály roli.